۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

تخصص های ما
دپارتمان‌های تخصصی کلینیک دندانپزشکی رومی
کلینیک رومی دارای بخش‌های مجزا و دپارتمان‌های تخصصی برای ارائه خدمات همه جانبه به مراجعین

 

دندانپزشکی رومی دارای بخش‌های مجزا با حفظ حریم شخصی بیماران و تشکیل دپارتمان‌های تخصصی برای ارائه خدمات همه جانبه به مراجعین است.

کلینیک داری اتاق عمل مجهز برای بیمارانی است که نیاز به بیهوشی به خاطر طی مراحل درمان و یا ترس از معالجه در حالت عادی دارند. یکی از ویژگی های مهم کلینیک داشتن سیستم CSR است. 

لیست دپارتمان‌های کلینیک دندانپزشکی رومی را در ادامه مشاهده می‌کنید.