۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic
دپارتمان‌های مرتبط

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر امیر شهریار
دکتر آرزو قهاری
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
دکتر فرید صدوقی
جراح دندانپزشک عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا
دکتر اردوان سمیعی فر
متخصص درمان ریشه دندان