۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic

متخصص درمان ریشه دندان

دپارتمان‌های مرتبط
گواهینامه‌ها

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر امیر شهریار
دکتر پرستو قهاری
متخصص درمان ریشه دندان دارای بورد تخصصی
دکتر فرید صدوقی
جراح دندانپزشک عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا
دکتر ایمان بلورچی
متخصص درمان ریشه دندان