۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic

متخصص درمان ریشه دندان

دپارتمان‌های مرتبط
گواهینامه‌ها

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر سعید جلایر
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر شیریان
دکتر الیاس وحدت
جراح دندانپزشک
دکتر ایمان بلورچی
متخصص درمان ریشه دندان