۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic
دپارتمان‌های مرتبط
گواهینامه‌ها

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر امیررضا معیر
متخصص پریودنتولوژی و ایمپلنت دندان
دکتر آرزو قهاری
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
دکتر ایمان بلورچی
متخصص درمان ریشه دندان
دکتر محمد حسینی دهقی