۰۲۱-۲۵۷۴۳

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic
دپارتمان‌های مرتبط
برخی دیگر از متخصصین ما

دکتر سعید جلایر

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

دکتر امیر شهریار

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

دکتر پرستو قهاری

متخصص درمان ریشه دندان دارای بورد تخصصی

دکتر الیاس وحدت

جراح دندانپزشک