۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic
دپارتمان‌های مرتبط
گواهینامه‌ها

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر سعید جلایر
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
متخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر آرزو قهاری
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
دکتر فرید صدوقی
جراح دندانپزشک عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا