۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic

متخصص درمان ریشه دندان

تحصیلات

متخصص اندودنتیکس از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فلوشیپ لیزر از دانشگاه Genova / ایتالیا

دانشیار گروه اندودنتیکس از دانشگاه شهید بهشتی

دپارتمان‌های مرتبط

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر امیر شهریار
دکتر شیریان
دکتر الیاس وحدت
جراح دندانپزشک
دکتر محمد حسینی دهقی