۲۲۸۰۰۲۵۰

تماس

جمعه‌ها و تعطیل رسمی : تعطیل

doctor pic

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

تحصیلات

دارای بورد تخصصی پریودنتولوژی و ایمپلنت دندان و فلوشیپ لیزر از اخن

دپارتمان‌های مرتبط
گواهینامه‌ها

متخصصین کلینیک دندانپزشکی رومی

دکتر امیر شهریار
دکتر پرستو قهاری
متخصص درمان ریشه دندان دارای بورد تخصصی
دکتر الیاس وحدت
جراح دندانپزشک
دکتر محمد حسینی دهقی